Türk Bayrağının Oluşumu

Yazar admin 17/06/2017 0 Cevaplar Türk Bayrağı,

Türk Bayrağının Oluşum Hikayesi

Güzel vatanımızın namusu olan Türk Bayrağı nasıl bu günkü haline geldi bilmek istermisiniz.

Osmanlı Devleti’nden önce Anadolu’da kurulan Türk devletlerinde kullanılan bayraklar hakkında net bir bilgi yoktur. Türk bayrağı ilk olarak Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey’e gönderilen beyaz sancak olarak karşımıza çıkar.

15. yüzyıldan sonra kırmızı bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde ise birçok savaşa katılan Osmanlı Devleti’nin Çaldıran Savaşı’nda kullandığı bayrak yeşil bir bayraktır. Şu anda kullandığımız Türk bayrağına en yakın bayrak ise III. Selim döneminde kullanılan bayraktır. Bu bayrakta bir hilal ve 8 köşeli bir yıldız bulunmaktadır. 8 köşeli yıldız yerine 5 köşeli yıldız kullanılması ise 1842 yılında Abdülmecit döneminde olmuştur.

Saltanatın kaldırılması ile birlikte 29 Mayıs 1936’da Türk bayrağı kesin şeklini almıştır. 28 Temmuz 1937’de 27175 sayılı Türk Bayrağı nizamnamesi kararnamesi ile Türk Bayrağı’nın kullanılışı da düzenlenmiştir.

Bayrağın Oluşum Öyküsü

Bir rivayete göre I.Kosova Savaşı’nın ardından savaşta şehit düşen Türk askerlerinin kanı göl şeklinde bir çukurlukta toplanmıştır. Ay ve yıldızın bu gölcüğün üzerine düşen yansımalarının Türk bayrağını oluşturduğu kabul edilmiştir. Türk bayrağının oluşumunda yer alan tüm varsayımlar arasında en olası varsayım budur çünkü savaş tarihinde Jüpiter ve Ay nadir olarak yan yana geldikleri bir dönemdedirler.

I.Kosova Savaşı’nın meydana geldiği 28 Temmuz 1389 tarihinde, Kosova koordinatlarında (Lat: 43.41, Long: 25.65) gökyüzü cisimlerinin konumları incelendiğinde Ay ve yıldız olarak göle düşen yansımanın aslında Ay ve Jüpiter olabileceği ifade edilir.

Böyle bir yansımayı bir kan gölünün üzerinde gördüğümüzü düşünecek olursak, bugünkü bayrağımızın görüntüsü ortaya çıkar. O tarihte ve koordinatta gece yarısı saatlerinde ayı arkanıza aldığınızda ve kan gölü üzerine düşen yansımaya baktığınızda Türk bayrağı ile bu görüntü arasında muazzam bir benzerlik olduğunu görebilme şansınız olabilirdi.

Yuvarlak bir gezegen olarak bilinen Jüpiter’in yıldız gibi köşeli gözükmesi de Jüpiter’in gözle görülebilen 4 uydusundan kaynaklanmaktadır. Jüpiter’e basit bir teleskopla bakıldığında bu uydular gözükebilir ancak çıplak gözle bakıldığında ancak bir parıltı gözlemlenebilir. Güneş’in bir gezegene yansıması da Dünya’dan bakıldığında gezegenin yıldıza benzetilmesine neden olabilir. Uranüs gezegeni de o tarihlerde Jüpiter yakındır. Çıplak gözle gözükmesi çok zor olsa da Dünya’dan bakıldığında Jüpiter’e çok yakın küçük bir parıltı olarak gözükebilir ki bu da yıldız olarak görülen gök cisminin 5 köşeli olarak algılanmasına neden olur.

Etiketler: Türk Bayrağı

Yorum Yaz